วิธีการฝึกลิง

Training

สิ่งแรกที่ครูจะต้องปฎิบัติก็คือ การสร้างความคุ้นเคยกับลิง และให้ลิงได้มีความสุขกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการฝึกลิงที่มีความสำคัญ และยาก ครูต้องดูแลเอาใจใส่และไม่ทำร้ายลิง

ขั้นตอนการฝึกเบื้องต้น เริ่มต้นการฝึกโดยการใช้รางหมุนมะพร้าวเป็นอุปกรณ์การสอน โดยใส่เหล็กเข้าไปที่แกนกลางสำหรับให้ลูกมะพร้าวยึดติดในแกนนี้ได้ ครูจะต้องนั่งห่างจากลิงพอสมควร และเริ่มการหมุนมะพร้าวให้นักเรียนลิงได้ดูเป็นตัวอย่าง หลังจากที่ทำอย่างนี้เพียงไม่นาน ทำให้ลิงเกิดความอยากรู้อยากเห็น และก็อยากที่จะเล่นหมุนมะพร้าวด้วยกัน เมื่อลิงเกิดความคุ้นเคย และมีความไว้ใจครู ต่อมาครูก็สามารถเข้าใกล้ได้ชิดตัวลิง แล้วก็จับมือลิงให้หมุนมะพร้าวค้วยกัน เหมือนกับครูจับมือเด็กให้เขียนหนังสือ

ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา ลิงจะได้ฝึกการหมุนมะพร้าวโดยเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งมือและเท้า และทักษะการใช้ท่าทางต่าง ๆ ประกอบในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ครูจะจูงให้ลิงเดินตาม ลิงเริ่มรู้จักลำต้นมะพร้าว สามารถปีนขึ้นเก็บมะพร้าวบนราวสูงและต้นมะพร้าว ตลอดจนการแก้เชือกเมื่อสายเชือกของลิงไปติดบนต้นมะพร้าว ลิงใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

นี่เป็นเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับการฝึกลิงเก็บมะพร้าว

  •  

Valide CSS!