ความเป็นมาของโรงเรียนฝึกลิง

ในปีพ.ศ.2509 คุณสมพรได้เปิดโรงเรียนฝึกลิงโดยสอนให้ลิงปีนต้นไม้และเก็บมะพร้าว ในขณะที่พ่อแม่ของเขามีอาชีพทำสวนมะพร้าว จึงสังเกตเห็นหลาย ๆ ครั้งว่าเมื่อมีการจ้างเก็บมะพร้าวนั้น คนที่นำลิงมาเก็บมะพร้าวมักจะตีลิงอยู่เป็นประจำ (เพราะลิงเก็บมะพร้าวที่ยังไม่แก่ลงมา และอู้งาน ทะลายหนึ่งมี 5 ใบ พอเก็บได้ 3 ใบก็วิ่งลงมาแล้ว) คุณสมพรจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกลิงโดยไม่ถูกทรมาน บุคคลสำคัญที่ทำให้ครูสมพรเข้าใจหลักของความเป็นครูก็คือพระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านอาจารย์พุทธทาส

ลิงที่ชาวสวนภาคใต้ของไทยนิยมเลี้ยงไว้เก็บมะพร้าวคือลิงกัง

ลิงไข่นุ้ยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของวิทยาลัย ด้วยความน่ารักและความสามารถพิเศษหลายอย่าง เจ้าไข่นุ้ยได้รับเลือกให้เป็นผู้ถือป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาระดับชาติ "ตาปีเกมส์" ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยฝึกลิงได้สืบสานงานต่อโดย สมใจ ซึ่งเป็นลูกสาว

Valide CSS!